STACJA KONTROLI POJAZDÓW


Kończy Ci się przegląd? - Przyjedź do nas!

Przyjedź do Stacji Kontroli Pojazdów Safecar na badanie techniczne pojazdu. 

Sprawdź wskazówki dojazdu w Google Maps lub skontaktuj się nami!

Wykonujemy:
Urzędowe badania techniczne wszelkich pojazdów o dmc do 3,5t w tym motocykli, ciągników rolniczych, quadów i przyczep.
Cena urzędowego badania technicznego wg cennika urzędowego zgodnie z rozporządzeniem MI nr 2261 z dn. 29 września 2004 r. z późniejszymi zmianami.

Akceptujemy płatności kartą.


Karty-1png


OFERUJEMY


- Kompleksowe sprawdzenie pojazdu pod względem stanu technicznego i przygotowania do urzędowego badania technicznego

- Kompleksową ocenę stanu technicznego pojazdu przed zakupem.

- Diagnostykę układów: jezdnego, hamulcowego i zawieszenia.

- Diagnostykę komputerową - ocena parametrów pracy systemów elektronicznych.

- Diagnostykę geometrii kół.


Wiemy jak ważne jest Państwa bezpieczeństwo, dlatego pracujemy na najbardziej nowoczesnej w Polsce linii diagnostycznej marki UNIMETAL, która daje gwarancję prawidłowych i rzetelnych wyników badania.

Cenimy również Państwa czas dlatego stacja jest wyposażona w dwa stanowiska, dzięki czemu mogą być badane jednocześnie dwa pojazdy.

Przed każdym urzędowym przeglądem, jeśli tylko wyrażą Państwo zgodę, przypomnimy o wygasającym terminie badania.

Zapraszamy również do umówienia się na przegląd w najbardziej dogodnym dla Państwa terminie.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza - skontaktujemy się niezwłocznie!

Umów się na badanie techniczne Twojego pojazdu!

Urzędowy cennik badań technicznych 

I.  Okresowe badanie techniczne

 1. motocykl, ciągnik rolniczy - 62 zł

 2. samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1  - 98 zł                                                

 3. przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. - 40 zł

 4. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. - 78 zł

 5. pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) - 63 zł

 6. motorower - 50 zł

II.  Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

 1. skuteczności i równomierności działania hamulców  - 20 zł

 2. ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania - 14 zł

 3. połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu - 20 zł

 4. toksyczności spalin - 14 zł

 5. poziomu hałasu - 20 zł

 6. geometrii kół jednej osi - 36 zł

 7. działanie amortyzatorów jednej osi - 14 zł

 8. wszystkich innych usterek łącznie - 20 zł

III.  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 1. określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) - 20 zł Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym

 2.  wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) - 94 zł

 3. dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym - 51 zł

IV.   Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagr

aża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska.

 1. co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych - 20 zł W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w III.1 i IV.1 byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. I tabeli.
 2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) - 94 zł

V.   Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 1. który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) - 42 zł
 2. który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) - 50 zł
 3. do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) - 48 zł
 4. o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. = 50 zł którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844, z 2016 r. poz. 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 768 i 1089), w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 5. skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji - 60 zł
 6. jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska - 94 zł
 7. w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 94 zł
 8. o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowego (za każde stanowisko kierującego dot. blokady alkoholowej) - 50 zł

VI.   Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 

 1. prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy                     35 zł
W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty  określonej w lp. 7.1 tabeli      

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Safecar Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

stacja kontroli pojazdów, przeglądy rejestracyjne, stacja kontroli pojazdów piła, przegląd samochodu, przegląd auta, geometria kół, kompleksowe badanie stanu technicznego, sprawdzenie auta przed zakupem, diagnostyka komputerowa, geometria kół, wymiana klocków hamulcowych, wymiana filtrów, ubezpieczenie pojazdu, ubezpieczenia pzu, ubezpieczenie domu, ubezpieczenie firmy, wojażer, stacja kontroli pojazdów, stacja diagnostyczna, przeglądy rejestracyjne piła, badanie pojazdu przed zakupem, diagnostyka komputerowa,